Köpa & hyra Hjärtstartare

Vi säljer flera olika hjärtstartare, kontakta oss för en offert!

Ni som inte har någon hjärtstartare kan ha nytta av följande information:

Att hitta hjärtstartare i Norrköping

Idag kostar en brandvarnare inte mer än några tior, en brandsläckare inte mer än några hundralappar och dessutom är det enkelt att koppla brandlarmet till en larmcentral. Det gör att man har en trygghet om olyckan skulle vara framme. I nästan samtliga hushåll finns även minst en första-hjälpen låda.

Däremot är det få privatpersoner som har den livsavgörande hjärtstartaren i sitt hem. Orsaken är troligtvis enbart priset. Idag tar en hjärtstartare inte mycket större plats än en brandsläckare men då priset ligger på ca 10.000kr drar sig de flesta för att köpa in en sådan apparat.

Hitta med hjälp av register

Ett alternativ är att undersöka var den närmsta startaren finns. Det finns nämligen ett register som alla som köper en hjärtstartare uppmanas skriva upp sig på. Detta är inget krav men då det kan rädda liv registrerar de flesta sin startare redan vid inköpstillfället. Registret nås på hjartstartarregistret.se.

Genom att fylla i sin adress kan man sedan se på en karta var hjärtstartare finns utplacerade i närheten.  Generellt kan sägas att det är tätt mellan dem centralt i staden och att det blir allt färre ju längre från stadskärnan man kommer. Däremot brukar ofta stora köpcentrum ha minst en hjärtstartare.

I Norrköping finns det t.ex. flest i Gamla Stan och kring Rådhuset men även flera på andra sidan Motala ström vid stadshuset. Det är kanske inte så oväntat då det är mest folk i omlopp på dessa ställen.

Genom att klicka på de gröna markerningarna på kartan får man även upp vilka företag eller myndigheter det är som har hjärtstartare hos sig. Vilka det är varierar men övervägande är hotell, träningslokaler och kommunala byggnader. Som exempel kan nämnas att Norrköpings stadsbibliotek, Räddningstjänsten och Rådhuset har startare. Men några går även att hitta på caféer och liknande.

Den stora fördelen är att den som registrerar sin hjärtstartare även får skriva in sina öppettider samt exakt var startaren sitter. Detta är även information som visas när man klickar på symbolen för hjärtstartare på kartan. Om företaget har en dekal med hjärtsäker zon har även personalen utbildningar inom området.

Hitta med hjälp av skylt

I likhet med registrering är uppmärkning av hjärtstartare helt frivilligt men något som starkt rekommenderas. Skylten är en internationell standardskylt som tagit fram i samråd mellan svenska HLR-rådet och internationella HLR-råd. 

Skylten har en grön bakgrund och är självlysande i mörker i likhet med nödutgångsskyltar. Mitt på skylten är ett vitt hjärta med en grön blixt. Längst upp till höger sitter en vitt kors för att påvisa att det är sjukvårdsmaterial som skyltas upp.

Under hjärtat står text på det nationella språket .Det finns fyra olika texter som är tillåtna i Sverige men det är ändå exakt samma apparat som utmarkeras. De texter som kan förekomma är Hjärtstartare, AED-Hjärtstartare, AED eller defibrillator. Den sista skylten hittas nästan enbart på sjukhus då det är den medicinska termen för dessa apparater.  

Ibland förekommer det även en pilskylt som tydligt pekar på var hjärtstartaren går att hitta.

För att det ska vara så standardiserat som möjligt går skyltmall att ladda hem från registersidan.