Hur man gör HLR

HLR Steg för steg

Att kunna HLR är både teoretisk och praktisk kunskap. Man lär sig bäst genom att gå på HLR kurs men för att uppdatera sina kunskaper kan det räcka med att läsa en steg-för-steg guide.

Steg 1– Kontrollera medvetande och andning

För att kontrollera medvetenhet hos en person ska man börja med att lägga händerna på personens axlar och därefter skaka lätt. Om inga livstecken ges ska andningen kontrolleras. Lägg ena handen på pannan och böj personens huvud lite bakåt genom att lägga andra handens pek- och långfinger under hakan och lyfta lite. Detta genomförs för att vara säker på att personen har en öppen luftväg. För att illustrera vilken skillnad det är att ha hakan upp eller ner kan man testa själv att enbart andas genom munnen med hakan så nära bröstet som möjligt. Detta jämfört mot att ha huvudet lätt lutat bakåt.

Man ska sedan lägga sitt öra mot näsa och mun samt fästa blicken på bröstkorgen. På detta sätt använder man tre sinnen för att upptäcka andningen. Känseln genom att utandningen kan kännas på mot örat. Hörseln genom att lyssna så nära som möjligt till näsa och mun samt synen genom att se om bröstkorgen rör sig upp och ned.

Om inte någon andning finns eller om den är oregelbunden kan man utgå från att personen har fått hjärtstopp och därmed ska HLR påbörjas och ambulans tillkallas.

Steg 2 – Be om hjälp

Ligger en person på golvet/marken och inte är kontaktbar är alltid första steget att påkalla uppmärksamhet från omgivningen. Både för att det är lättare att vara två vid eventuell hjärt- lungräddning men även för att få någon att ringa till ambulans. Det är lätt att tänka att personen bara har svimmat och vaknar snart till igen vilket också händer i många fall. Men många gånger vill sjukvården att personen ändå kommer in för efterkontroll medan det ibland räcker att vila ett tag på plats. Att däremot utgå från att personen kommer vakna upp och därmed inte ringa ambulans är inte ett genomtänkt val. Bättre ringa en gång för ofta än en gång för lite. 

När uppmärksamheten påkallas är det också rekommenderat att vända sig till, och peka på, en person och säga att just den personen ska ringa 112. Allt för ofta tror många att någon annan gör det om man bara skriker rakt ut att ambulans ska tillkallas till platsen.

Steg 3 HLR

HLR består av två olika moment som är beroende av varandra. Det ena är hjärtkompressioner och det andra är inblåsningar. Man placerar sin ena hand mitt på personens bröst i höjd med bröstvårtorna. Den andra handen läggs ovanpå och man ska därefter alltid ha raka armar under kompressionerna. Orsaken till det är att man får betydligt mer kraft om man jobbar med hela kroppen än enbart armmusklerna. Att genomföra HLR är nämligen jobbigt i längden. Detta dessutom under en stressad situation.

Kompressionerna ska genomföras 100-120 st i minuten d.v.s. nästan 2 per sekund. Varje kompression ska trycka ner bröstkorgen 5cm.  Detta sker 30 gånger.

Det som nämns ovan är för att få maximal effekt men det är alltid bättre att göra något än att inte göra något alls. En person som enbart lyckas komprimera 4 cm och kanske 80 gånger per minut ska definitivt fortsätta till ambulansen kommer även om det inte ger maximal effekt.  Däremot kan det vara bra om man är två eller tre som turas om för målet är att ge HLR till sjukvårdspersonal anländer.

Efter 30 kompressioner ska två inblåsningar göras. Hakan lyfts upp i likhet med när andningen kontrollerades och hålls i detta läge med ena handen. Den andra handen används för att nypa igen näsan så att inte luften åker ut den vägen. Sedan ska luft blåsas in mun-mot-mun så pass mycket att bröstkorgen lyfter sig. Efter två inblåsningar ska 30 kompressioner genomföras igen och detta pågår alltså till att antingen personen vaknat till liv eller att sjukvårdspersonal anlänt.